Wilthoef Consult verzorgt graag voor u:

  • de aangiften omzet- en loonbelasting
  • de aangifte vennootschapsbelasting
  • de aangiften inkomstenbelasting voor
        ondernemers en particulieren

Voorts onderzoekt zij graag of u in het verleden niet te veel belasting betaalde en – zo ja – vordert deze bedragen terug.

www.wilthoefconsult.nl
© Wilthoef Consult